Hukuki Çeviri

Hukuki çeviri kapsamında hazırlanan metinlerin bağlayıcılığı olduğu için mutlaka konusunda profesyonel tercümanlarla çalışılmalıdır. Diğer çeviri hizmetlerinden çok daha karmaşık olan hukuki çeviri genellikle yasal mercilere teslim edilmesi gereken belgeler oldukları için olası bir hak kaybına uğramamak adına mutlaka doğrulukla yapılmalı ve en ufak bir hataya dahi yer verilmemelidir.

Hukuki Çeviri Özel Uzmanlık Gerektirir

Hukuki çeviri özel uzmanlık isteyen ve mutlaka hukuk terminolojisini bilen mütercimler tarafından hazırlanması gereken tercüme türlerindendir. Hukuki terminolojinin farklı olması, hukuki belgelerde kullanılan dilin oldukça ağır ve karmaşık olması bu çeviri türünün zorlukları arasında yer almaktadır.

Hukuki çeviri kapsamında; ticari sözleşmeler, mahkeme belgeleri, mevzuatlar, pasaportlar, tanık ifadeleri, dava dilekçeleri, kira kontratları gibi hukuki belgeler çevrilir.

Bu çeviri türünü diğer çeviri türlerinden farklılaştıran en önemli özellik; bu çevirilerin hukuki yaptırımları olmasıdır. Çok dikkatli yapılmaları ve yorumdan arındırılmaları gerekir.

Çeviri metinlerinde yapılan hatalar hukuk sisteminin işleyişini etkileyebilir. Aynı zamanda hukuki çeviri yapacak çevirmenlerin kaynak ve hedef ülkelerin hukuk sistemleri hakkında da bilgili olmaları beklenir.