Tıbbi Çeviri

Tıbbi çeviri; kaynak dilde yazılan ilaç reçeteleri, klinik çalışmalar, tıbbi broşürler, ilaç prospektüsleri, tıbbi patent başvuruları, akademik makaleler, tıbbi kataloglar, ilaç yazılım ve eğitim dokümanları gibi tıbbi terminoloji ile yazılan kaynakların hedef dile çevrilmesidir.

Tıbbi çeviri diğer hizmet alanlarına kıyasla çok daha fazla ciddiyetle ele alınması gerekir. Hayati önem taşıyan konularda hata yapılma gibi bir seçenek olmadığı için, bu çeviriyi yapan kişilerin konularında uzman olmaları gerekmektedir.

Tıbbi metinlerin doğru ve eksiksiz çevrilmesi çok önemlidir. Aynı zamanda doktor olan kişilerin bu tercümeleri gerçekleştirmesi en idealidir. Ancak, tıbbi çevirmen doktor değilse ama tıp terminolojisine hakim ve çeviri yapabilecek niteliklere sahipse mutlaka uzman doktorlara danışarak çeviri sürecini tamamlamalıdır.

Tıbbi Çevirmenlerin Yeterliliği Büyük Önem Taşır

Tıbbi çeviriler yazılı tercüme türleri içinde en karmaşık olan türlerden biridir. Tıbbi çeviri yapacak kişilerin konusunda uzman olmaları ve kaynak metni hedef dile çevirirken özenli olmaları gerekir.

Tıbbi çevirmenlerin kaynak ve hedef dile çok hakim olmaları gerekir. Kaynak metinlerin içeriklerinin tam ve eksiksiz anlaşılması ve hedef metine aynı titizlikle aktarılması gerekmektedir.

Medikal terminolojiye mutlak hakimiyet aranan niteliklerin başında gelir. Bir dile ne kadar hakim olunursa olunsun, teknik bilgi gereken alanlarda çeviri yapılıyorsa, bir dili iyi bilmek tek başına yeterli değildir. Özellikle bu konu insan sağlığı ile birebir ilgiliyse fazladan uzmanlık ve tecrübe aranır. Tıbbi çevirmenlerin sağlık alanında kullanılan terimleri bilmeleri gerekir.

Çevirmenlerin kaynak ve hedef ülkelerin sağlık hizmetleriyle ilgili de yeterli donanıma sahip olmaları beklenir. Tıbbi çevirmenlerin hedef dilde yazma becerilerinin çok gelişmiş olması gerekir. Okuduklarını ve anladıklarını doğru ve eksiksiz olarak aktarabilmelilerdir.

Tıbbi çevirileri yapmak için çevirmenlerin proje yönetimi konusunda bilgili ve deneyimli olmaları şarttır. Çünkü tıbbi çeviriler oldukça karmaşık bir süreçtir. Çeviri sürecinde çevirmen öncelikle kaynak dildeki metni okur, analiz eder, konu ile ilgili araştırma yapar, sonra metnin kendisini çevirir, düzenler ve son olarak kontrol eder. Çevirinin tamamlanması için, sürecin en başından en sonuna kadar dikkatli ve titiz bir şekilde sürdürülmesi gerekir.

Tıbbi çeviri yapacak kişilerin anatomi ve psikoloji bilgilerinin yüksek olması ve etik değerlerden haberdar olmaları gerekir. Ayrıca deneysel çalışmalar ve tedavi süreçleri ile ilgili çalışmaların hedef dile mutlaka uzman doktorlar tarafından çevrilmesi olası hata riskini minimize eder.