Tıbbi Çeviri

Tıbbi çeviri; kaynak dilde yazılan ilaç reçeteleri, klinik çalışmalar, tıbbi broşürler, ilaç prospektüsleri, tıbbi patent başvuruları, akademik makaleler, tıbbi kataloglar, ilaç yazılım ve eğitim dokümanları gibi tıbbi terminoloji ile yazılan kaynakların hedef dile çevrilmesidir.

Tıp çevirisi diğer hizmet alanlarına kıyasla çok daha fazla ciddiyetle ele alınması gerekir. Hayati önem taşıyan konularda hata yapılma gibi bir seçenek olmadığı için, bu çeviriyi yapan kişilerin konularında uzman olmaları gerekmektedir.

Tıbbi metinlerin doğru ve eksiksiz çevrilmesi çok önemlidir. Aynı zamanda doktor olan kişilerin bu tercümeleri gerçekleştirmesi en idealidir. Ancak, tıbbi çevirmen doktor değilse ama tıp terminolojisine hakim ve çeviri yapabilecek niteliklere sahipse mutlaka uzman doktorlara danışarak çeviri sürecini tamamlamalıdır.

Medikal Çeviri Dilde Hassasiyet Gerektirir

Tıbbi çeviri yazılı tercümeler arasında en karmaşık olan türlerden biridir. Medikal çeviri yapacak kişilerin konusunda uzman olmaları ve kaynak metni hedef dile çevirirken özenli olmaları gerekir.

Tıbbi çevirmenlerin kaynak ve hedef dile çok hakim olmaları gerekir. Kaynak metinlerin içeriklerinin tam ve eksiksiz anlaşılması ve hedef metine aynı titizlikle aktarılması gerekmektedir.

Medikal terminolojiye mutlak hakimiyet aranan niteliklerin başında gelir. Bir dile ne kadar hakim olunursa olunsun, teknik bilgi gereken alanlarda çeviri yapılıyorsa, bir dili iyi bilmek tek başına yeterli değildir. Özellikle bu konu insan sağlığı ile birebir ilgiliyse fazladan uzmanlık ve tecrübe aranır. Tıbbi çevirmenlerin sağlık alanında kullanılan terimleri bilmeleri gerekir.

tıbbi çeviri

Çevirmenlerin kaynak ve hedef ülkelerin sağlık hizmetleriyle ilgili de yeterli donanıma sahip olmaları beklenir. Tıbbi çeviri yapacak kişilerin hedef dilde yazma becerilerinin çok gelişmiş olması gerekir. Okuduklarını ve anladıklarını doğru ve eksiksiz olarak aktarabilmelilerdir.

Medikal çeviri yapmaya talip kişilerin proje yönetimi konusunda bilgili ve deneyimli olmaları şarttır. Çünkü tıbbi çeviri oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte çevirmen öncelikle kaynak dildeki metni okur, analiz eder, konu ile ilgili araştırma yapar, sonra metnin kendisini çevirir, düzenler ve son olarak kontrol eder. Çevirinin tamamlanması için, sürecin en başından en sonuna kadar dikkatli ve titiz bir şekilde sürdürülmesi gerekir.

Tıbbi çeviri yapacak kişilerin anatomi ve psikoloji bilgilerinin yüksek olması ve etik değerlerden haberdar olmaları gerekir. Ayrıca deneysel çalışmalar ve tedavi süreçleri ile ilgili çalışmaların hedef dile mutlaka uzman doktorlar tarafından çevrilmesi olası hata riskini minimize eder.

Tıbbi Çeviri İşleriniz İçin Neden Biz?

Dilin farklı sektörlerde kullanılırken yapısının değişebildiğini, kavramların doğru yerde kullanılmasının mesleki ve ahlaki bakımdan ne kadar önemli olduğunu biliyoruz! Medikal çeviri işlerinde kullanacağınız metnin doğru bilgi vermesi, bir tıp öğrencisi ya da bir doktorun mesleki etik sorumluluğudur.

Bir hasta için ise bir tıbbi çeviri, ona hayati bilgiler sunan materyal haline gelir. Ekibimizde bulunan uzman çevirmenlerden her biri, yapılan çevirinin kaynak dille direkt olarak aynı anlama gelmesini sağlar. Uzmanlarımız bunun için üstün dil becerileri ile akademik bilgi birikimlerini kullanırlar.

Turkceingilizce.gen.tr olarak bizler, farklı kategorilerdeki metinlerin, söz konusu alanda deneyimi olan, alana hakim bireyler tarafından çevrilmesi gerektiğine inanıyoruz.  Dilin dinamik yapısını hem mevcut metin dili hem de hedef dil için tamamıyla kavramış profesyonellerimiz, biçim, yapı ve içerik bakımından aslına bağlı güçlü çeviriler sunarlar. Bu çeviriler profesyonel yaşamda kullanılabilecek yetkinlikte özelliklere sahip olacaktır.

Medikal çeviri yapılması gereken metninizi bizimle paylaşın, uzmanlarımız onu incelesin. En iyi çevirinin gerçekleşmesi için gereken tıbbi ön araştırma süreçleri tamamlansın ve metninizin teslimi en kısa süre içerisinde gerçekleşsin!